Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

ZEVO aneb odpady jako zdroj energie

V první části Je vysvětleno, že ZEVO neboli Zařízení pro Energetické Využití Odpadů Je moderní zařízení, ve kterém dochází k vysokoúčinné přeměně tepla obsaženého v Jinak už nevyužitém komunálním odpadu na elektrickou a tepelnou energii. ZEVO tak ušetří suroviny Jako Je uhlí a zemní plyn a zároveň významně sníží objemově i hmotnostní množství komunálních odpadů. Komunální odpady Jsou z hlediska spalování surovinou srovnatelnou s méně výhřevným hnědým uhlím - lignitem. Dá se tedy říct, že ZEVO Je spolehlivým a obnovitelným zdrojem energie. Jelikož produkce komunálních odpadů Je v současně společnosti nekonečná.
Rok vydání:  2021
Velikost:  8.2 MB
Stáhněte zde