Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Stanovení možnosti energetických úspor při náhradě elektrokotlů a klimatizací tepelnými čerpadly v ČR

Publikace s názvem Stanovení možnosti energetických úspor při náhradě elektrokotlů a klimatizací tepelnými čerpadly v ČR má pomoci objasnit myšlenku možných energetických úspor, které mohou vzejít z náhrady elektrokotlů, boilerů a případně i klimatizačních zařízeních v ČR a touto úsporou přispět ke snížení spotřeby elektrické energie v ČR. Jedná se o nahrazení těchto zařízení v domácnostech. Publikace je určena pro širokou laickou i odbornou veřejnost, pro studenty vysokých škol (technického i netechnického zaměření) a také pro decizní sféru (MPO, MŽP, ERÚ, OTE).
Publikace dává čtenáři přehled různých možnostech vytápění a chlazení tepelnými čerpadly a dává je do kontextu s tepelnou pohodou vyjádřenou pomocí stavu vnitřního mikroklimatu. V publikaci je představena historie a současnost tepelných čerpadel i chladicích zařízení, jsou popsány jejich aspekty, specifika a jsou uvedeny sumáře prodejů jak v ČR, tak v Evropě. Tepelná čerpadla jsou také zmíněna v mnoha legislativních dokumentech a jsou podporována v rámci evropských politik. Taktéž v rámci ČR je na výměnu zdroje za efektivní TČ možné využít dotaci z programu Nová zelená úsporám. V publikaci je detailně představen koncept a princip činnosti tepelného čerpadla. Klíčová je kapitola stanovení potenciálu úspory elektrické energie v ČR, kde je pomocí dvou různých metod stanoven potenciál spotřeby elektrické energie pro sektor domácností na vytápění i ohřev teplé vody. Pomocí definované spotřeby, topného výkonu, typových prodejů TČ a rozličných okrajových podmínek je následně kalkulována úspora elektrické energie za předpokladu, že by většina přímotopů vč. akumulace byla nahrazena tepelnými čerpadly.
Rok vydání:  2021
Velikost:  1.6 MB
Stáhněte zde