Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Možnosti energetických úspor v městské hromadné dopravě v ČR

Doprava zatěžuje životní prostředí stále vyšší měrou, proto je nezbytné se zaměřit na její trvale udržitelný rozvoj. I přes trvalý růst celého sektoru dopravy lze dosáhnout energetických úspor a nižší zátěže pro životní prostředí v mnoha oblastech V rámci energetických úspor v dopravě obecně je třeba hledat efektivní a levnější možnosti energetických zdrojů, tedy využívat možnosti úspor energií v kombinaci s obnovitelnými zdroji energie.
Rok vydání:  2020
Velikost:  1020.2 kB
Zdroj:  EGÚ Brno
Stáhněte zde