Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Potenciál úspor energie při přechodu CZT pára-horká voda

Soustavy centralizovaného zásobování teplem (SCZT) patří k rozšířeným způsobům zajištění tepla pro obyvatele, a to především ve městech a velkých aglomeracích. Výroba a distribuce tepelné energie skrze centralizované zásobování teplem (CZT) při správně nastavených provozních parametrech představuje nejefektivnější a k životnímu prostředí nejšetrnějšímu způsob vytápění a ohřevu vody.
Rok vydání:  2020
Velikost:  1.5 MB
Zdroj:  EGÚ Brno
Stáhněte zde