Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Inovativní chytrá řešení - Metodika integrovaného návrhu budov pro investory – Komplexní přístup k moderním budovám v budovách v ČR na základě Smart Readiness Indicatoru

Česká rada pro šetrné budovy prosazuje udržitelnost, komplexnost přístupu, vysokou kvalitu a efektivitu při přípravě, realizaci, provozování a ukončení životnosti budov, tedy v celém hodnotovém řetězci šetrného stavebnictví.
Součástí tématu je i energetická efektivita a směřování k nulovému dopadu odvětví na životní prostředí. To zahrnuje budoucí cíl v nulové spotřebě neobnovitelné energie a nulových emisích skleníkových plynů. Cíl je tedy jasný a je potřeba hledat efektivní cesty, jak ho dosáhnout včas a se smysluplnými náklady.
Rok vydání:  2020
Velikost:  5.1 MB
Stáhněte zde