Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Ekonomika a přínosy zelených střech - Příručka pro investory, architekty a projektanty, představující efektivitu zelených střech

Ekonomické přínosy výstavby zelených střech lze vnímat z více úhlů pohledu. Jedním z nich je čistě ekonomický benefit pro investora/vlastníka budovy, který porovnává investici do opatření a následné zvýšené provozní náklady na údržbu, kompenzované úsporou na provozních nákladech v podobě uspořené energie na chlazení v letním období, kdy teplotní rozdíl na povrchu obvyklé ploché střechy a zelené střechy může za slunného dne být velmi významný. Dále při správně řešeném měření odpadních vod mohou být značné úspory na nižším stočném za dešťovou vodu, která se zadrží na místě a vypaří.
Rok vydání:  2020
Velikost:  4.8 MB
Stáhněte zde