Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Tepelná ochrana budov - komentář k ČSN 73 0540

Komentář k tepelné ochraně budov je orientován na požadavky obsažené ve 2 části ČSN 73 0540. Ostatní části této normy jsou komentovány pouze v rozsahu nutném pro výklad komentovaných požadavků. U každého požadavku je vysvětlen jeho význam, vazby na navazující normy či předpisy a širší souvislosti.
Rok vydání:  2007
Velikost:  1.4 MB
Zdroj:  Jiří Šála, Lubomír Keim, Zbyněk Svoboda, Jan Tywoniak
Stáhněte zde