Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Kogenerační jednotky - zřizování a provoz

Publikace je obsahově zaměřena na princip a výhody kogenerace, ekonomické okolnosti realizace kogeneračních zařízení; návrh instalace kogeneračních jednotek; současný stav a perspektivu využití biomasy pro kogenerační zařízení;
oblasti použití kogenerace zejména v podmínkách České republiky; příklady realizovaných kogeneračních zařízení.
Rok vydání:  2007
Velikost:  5.2 MB
Zdroj:  GAS s. r. o.
Stáhněte zde