Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Klimatologické údaje 2010 a 1. pol. roku 2011

Publikace obsahuje vstupní podklady pro monitorování a vyhodnocování efektivnosti využívání energie v budovách. Nově jsou uvedeny klimatické údaje za rok 2010 a první pololetí roku 2011, umožňující stanovení potřeby tepla a její kontrolu.
Navazuje na údaje v publikaci „Podklady pro hodnocení projektů – klimatologické údaje“ vydané ČEA v roce 1997 a na údaje v publikacích „Technické podklady pro monitorování a vyhodnocování efektivnosti využívání energie – klimatologické údaje“ vydané ČEA v letech 1999 až 2006.
Výchozími podklady byly denní a měsíční přehledy počasí od 1. ledna 2010 do 31. srpna 2011, získané pro jednotlivé lokality od ČHMÚ.
Klimatologické údaje, tj. teploty a doby slunečního svitu, příklady výpočtů a jejich výsledky jsou zpracovány číselně a uspořádány do tabulek.
Počet denostupňů je stanoven pro více hodnot průměrné vnitřní teploty, které se v objektech nevýrobní sféry mohou vyskytovat v návaznosti na útlum a přerušení vytápění dle režimu užívání.
V příloze je uvedeno rozložení stanic a další údaje získané z ČHMÚ.
Publikace je určená pro zpracování energetických auditů, hodnocení demonstračních projektů, pro monitorování a vyhodnocování opatření ke zvýšení energetické účinnosti budov.
Rok vydání:  2011
Velikost:  4.2 MB
Stáhněte zde