Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

EPC metodika přípravy a realizace energeticky úsporných projektů

Energetické služby se v ČR začaly rozvíjet jako v jedné z vůbec prvních evropských zemí už od roku 1990. Mimořádné zkušenosti řadí české poskytovatele energetických služeb, sdružené v Asociaci poskytovatelů energetických služeb ČR (APES), mezi evropskou špičku ve svém oboru.

Metodu EPC využila za téměř dvacet let uplatnění metody EPC řada českých měst, krajů a také příspěvkové organizace ze státního sektoru.

Metoda EPC poskytuje záruku předpokládaného snížení spotřeby energie a s tím souvisejícího snížení provozních nákladů. Pro organizaci zákazníka je výhodná v tom, že nevyžaduje z jeho strany žádné investiční náklady. Realizace projektu EPC nenarušuje tok hotovosti zákazníka a je tedy vhodná pro organizace s omezenými finančními možnostmi. Metoda EPC byla vyvinuta a je využitelná zejména pro organizace financované z veřejných zdrojů, protože tyto organizace mají svá organizační a rozpočtová specifika.
Rok vydání:  2011
Velikost:  623.2 kB
Zdroj:  MPO
Stáhněte zde