Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Úspory el. energie v systémech veřejného osvětlení - úskalí (chyby a omyly) při jejich přípravě a realizaci

Žadatelé o dotaci na rekonstrukci veřejného osvětlení nejsou dobře obeznámeni s problematikou realizace efektivních osvětlovacích soustav a systémů řízení a regulace a mohou být ovlivňováni komerčními vlivy prodejců materiálů a svítidel, které výrazně ovlivňují právě možnosti úspor. Může tak docházet k technologicky zastaralým řešením koncepce soustav osvětlení a systému řízení a regulace. opřených Tím může docházet až k ohrožení účastníků provozu snížením bezpečnosti na komunikacích. Jen vyjímečně počítá nová soustava osvětlení se začleněním do systémů SMART TOWN /
Inteligentní město, kdy je jeho aktivním prvkem.
Rok vydání:  2011
Velikost:  2 MB
Stáhněte zde