Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

ČSN EN 16001 –Systémy managementu hospodaření s energií

Cílem publikace je seznámit odbornou veřejnost s předmětnou problematikou a poskytnout obecné návody na realizaci činností zaměřených na oblast identifikace a přezkoumání tzv. energetických aspektů, tj. na činnosti, výrobky či služby mající relevantní vliv na výši spotřeby energie. Jsou popsány činnosti související s identifikací a přezkoumáním energetických aspektu v organizaci jako jsou výchozí spotřeby energie, identifikace energetických dějů, odhad budoucí spotřeby energie, identifikace osob zodpovědných za spotřebu energie a identifikace příležitostí ke snižování energetické náročnosti.
Návody jsou aplikovány na průmyslový výrobní systém a v tomto smyslu je demonstrováno praktické řešení.
Publikace je určena pro energetické auditory, energetické experty a informační střediska EKIS
Rok vydání:  2011
Velikost:  1.4 MB
Stáhněte zde