Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Energetické služby – úspory energie se smluvně zaručeným výsledkem

K dosažení energetických úspor se využívají opatření investičního a neinvestičního charakteru pokrývající obvykle oblast výroby, distribuce i konečné spotřeby energie. Nejčastějším řešením je metoda EPC. Metoda EPC (Energy Performance Contracting) je komplexní odborná služba dodávaná na klíč firmou energetických služeb, ESCO.
Umožňuje snížení energetických nákladů pomocí úsporných opatření (zejména investic technologického charakteru do modernizace energetického hospodářství), která obvykle zákazník postupně splácí až z dosahovaných úspor. ESCO zajišťuje v případě zájmu zákazníka financování úsporných opatření a poskytuje smluvní záruky, že po dobu trvání smluvního vztahu bude dosaženo minimálně garantovaných úspor energie, z nichž budou splaceny veškeré vynaložené náklady. V případě, že by garantované výše úspor nebylo dosaženo, ESCO doplatí zákazníkovi vzniklý rozdíl.
Rok vydání:  2011
Zdroj:  APES
Stáhněte zde