Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Postupy při formulaci energetických cílů, cílových hodnot a programů managementu hospodaření s energií v rámci ČSN EN 16001

V roce 2010 byla uvedena v platnost česká verze evropské normy EN 16001: 2009 Energy management systems pod označením ČSN EN 16001 - Systémy managementu hospodaření s energií - Požadavky s návodem k použití.
Tato norma si klade za cíl pomoci organizacím při vytváření systémů a procesů nezbytných pro zvyšování energetické účinnosti. To by následně mělo vést ke snižování nákladů a emisí skleníkových plynů prostřednictvím systematického managementu hospodaření s energií. Princip normy je koncipován tak, aby doplňoval strukturu moderního řízení, kterou organizace často implementují. Norma ČSN EN 16001 tak patří do „rodiny“ norem ČSN EN ISO 9001 - Systémy managementu kvality, ČSN EN ISO 14001 - Systémy environmentálního managementu a OHSAS 18001 - Systémy managementu BOZP.
Rok vydání:  2011
Zdroj:  Vít Klein, PhD.
Stáhněte zde