Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

MODELOVÁNÍ DOPADŮ PODPORY ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ ODPADŮ NA KONEČNÉHO SPOTŘEBITELE ZA PODMÍNEK ZÁKAZU SKLÁDKOVÁNÍ

Studie o vhodném nastavení výše podpory pro výrobu elektřiny z odpadů.
Tato studie navazuje na výstupy podobné rozsáhlé studie z roku 2011 a aktualizuje její výstupy. Materiál zasahuje do oblastí odpadového hospodářství a energetiky-teplárenství.
Rok vydání:  2013
Stáhněte zde