Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Zpracování vybraných vzorových projektů zvyšování účinnosti užití energie při výrobě a distribuci energie v malých a středních podnicích

Důležitou součástí energetického managementu je činnost spojená s prováděním, zaznamenáváním a udržováním záznamů o přezkoumání spotřeby energie. K tomuto účelu budou využívány jednak stávající měřidla, jednak nově instalovaná měřidla.
Monitorování musí účelně zabezpečovat průběžné provádění přezkoumání spotřeby energie a její dokumentování. Aby monitorovací systém umožnil efektivní provádění přezkoumání spotřeby energie, je třeba ho budovat s cílem zajistit:
a) analyzování užití energie a její spotřebu na základě měření a dalších dat, tj.na základě analyzování užití a spotřeby energie a identifikovat oblasti významného užití energie, tj.
– identifikovat zařízení, vybavení, systémy, procesy a pracovníky , kteří významným způsobem ovlivňují užití a spotřebu energie;
– identifikovat další významné proměnné ovlivňující významné užití energie;
– určovat současnou energetickou náročnost zařízení, vybavení, systémů a procesů týkajících se identifikovaných významných užití energie;
– odhadovat budoucí užití a spotřebu energie;
b) identifikovat, stanovit priority a zaznamenávat příležitosti pro snižování energetické náročnosti.
Systém musí vytvářet základní stavy spotřeby energie na základě informací z úvodního přezkoumání spotřeby energie při zohlednění dat z časového úseku, který je vhodný vzhledem k užití a spotřebě energie organizace. Změny energetické náročnosti budou porovnávány se základním stavem spotřeby energie.
Základní stavy spotřeby energie je třeba udržovat a zaznamenávat formou měsíčních záznamů o stavu o vývoji spotřeby energie.
Rok vydání:  2013
Stáhněte zde