Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

EKODESIGN A ŠTÍTKOVÁNÍ SVĚTELNÝCH ZDROJŮ A SVÍTIDEL SE ZAMĚŘENÍM NA SMĚROVÉ SVĚTELNÉ ZDROJE

Publikace není zaměřena jen pro světelně technické odborníky, je spíše zaměřena pro uživatele dotčených světelných zdrojů, tedy ty, kterých se legislativa dotýká v praxi. Jedná se tak zejména o správce, energetiky, facility managery, prodejce, ale stejnou měrou také běžnou veřejnost. V rámci každé kapitoly jsou shrnuta základní doporučení, rady a tipy pro vhodné využití.
Světelné zdroje prochází v dnešní době rychlým vývojem, který je podpořen a reflektován změnami legislativy. Jedná se zejména o ekodesign, tedy požadavky na efektivitu a kvalitativní parametry světelných zdrojů. Druhým důležitým legislativním požadavkem je energetické štítkování. V případě ekodesignu i štítkování v oblasti světelných zdrojů proběhl vývoj, který se dotýká:
• nesměrových (všesměrových) světelných zdrojů užívaných nejčastěji v domácnostech, restauracích, hotelech a divadlech (známý zákaz umisťování obyčejných žárovek na trh),
• směrových světelných zdrojů užívaných nejčastěji v restauracích, hotelech, domácnostech, galeriích apod. (týká se především refl ektorových žárovek),
• zejména výbojek a zářivek, tedy světelných zdrojů užívaných v průmyslu, službách, veřejném osvětlení apod.