Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

PŘÍKLADNÁ ROLE STÁTU V OBLASTI NAKUPOVÁNÍ VYBRANÝCH VÝROBKŮ

Preferovány by měly být elektrospotřebiče splňující kritérium nejvyšší možné třídy energetické účinnosti, jsou-li označovány energetickými štítky (tj. bílé zboží, světelné zdroje, akumulační ohřívače vody ad.), produkty splňující definované požadavky na tzv. ekodesign (např. elektromotory, čerpadla, klimatizace, ventilátory ad.), kancelářské spotřebiče označené značkou „Energy Star“ či také pneumatiky v nejvyšší možné třídě energetické účinnosti spotřeby paliv, jak i u nich od loňského roku uvádí energetický štítek.
Směrnice jde však dál a státní instituce by měly dodržování těchto podmínek vyžadovat i u poskytovatelů služeb vzešlých z veřejné soutěže, pokud si pro účely poskytování dotyčných služeb některé z výše uvedených výrobků hodlají pořídit.

Povinnost tohoto upřednostnění se vztahuje na zakázky na nákup výrobků, služeb a budov veřejnými subjekty, jedná-li se o zakázky v hodnotě rovnající se alespoň prahovým hodnotám stanoveným v článku 7 směrnice 2004/18/ES
Členské státy by přitom měly motivovat i ostatní veřejné subjekty, včetně veřejných subjektů na regionální a místní úrovni, aby s náležitým ohledem na své příslušné pravomoci a správní uspořádání následovaly příkladné úlohy jejich ústředních vládních institucí a nakupovaly pouze výrobky, služby a budovy s vysokou energetickou účinností.
A to mimo jiné tím, aby při vypisování veřejných zakázek na poskytování služeb s významným energetickým obsahem zvážily možnost uzavření dlouhodobých smluv o energetických službách, které by zajišťovaly dlouhodobé úspory energie.
A právě na toto poslední ustanovení se zaměřuje navrhovaný produkt, jehož smyslem by bylo vypracovat metodiku, dle níž by veřejné instituce mohly postupovat při nákupu výrobků a služeb, s jejichž provozem či poskytováním se bude pojit významnější spotřeba energie, což lze označit za formu jakéhosi dlouhodobého závazku na dodávku „energetických služeb“ mající určité užitné vlastnosti.