Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

CERTIFIKACE FIREM ENERGETICKÝCH SLUŽEB V ČR

Předpokládá se, že certifikované firmy energetických služeb budou uvedeny ve veřejně dostupném Registru certifikovaných firem energetických služeb, čímž dojde ke zvýšení transparentnosti sektoru a usnadnění procesu výběru dodavatele energetických služeb se zárukou.
Cílem zavedení certifikačního systému pro firmy energetických služeb je tedy vedle podpory a rozvoje kvalifikovaných firem energetických služeb a standardizace úrovně poskytování energetických služeb také propojení systému certifikace se zákonnou regulací zadávání veřejných zakázek za účelem podpory výzev veřejného sektoru v oblasti zvyšování energetické účinnosti.

Zpracovatel předkládá návrh praktického zavedení systému certifikace vč. konkrétních kroků a úkolů, který bude respektovat požadavky směrnice a stávající stav daný novelou zákona o hospodaření energií č. 406/2000 Sb. v platném znění, je podkladem pro zavedení systému certifikace Ministerstvem průmyslu a obchodu.
Návrh systému je sestaven na specifikaci forem poskytování energetických služeb a jejich základních parametrů, podle kterých může být poskytování energetických služeb posuzováno. Na základě uvedených specifikací byla sestavena kritéria pro splnění kvalifikačních předpokladů, které budou muset splňovat firmy energetických služeb, které budou mít zájem být zařazeny do seznamu firem certifikovaných k provádění vyhlašovaných veřejných zakázek v příslušných oblastech.
Rok vydání:  2016
Velikost:  1.6 MB
Zdroj:  APES
Stáhněte zde