Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Geotermální energie - zdroje, využití, technologie

Publikace shrnuje současné názory na geotermální zdroje, na možnosti jejich využití ve světě i na území naší republiky a uplatnění jako alternativního zdroje energie, velmi aktuální při současnem rychlém vyčerpávání zdrojů fosilních. Ohromná potenciál geotermální energie naší planety je možné z hlediska lidského věku označit jako obnovitelný zdroj, protože jde vlastně o zdroj dlouhodobě trvající, který by byl de facto ukončen až se zánikem Země.
Rok vydání:  2011
Velikost:  0 kB
Zdroj:  Ing. Vlastimil Myslil, CSc.
Stáhněte zde