Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Energy for Sustainable Development III: Energy Savings - Economics and Links to other Policies

ANGLICKY
Kapitoly knihy pojednávají o dílčích aspektech energetických úspor, využívání obnovitelných zdrojů energie, se vztahem energetické politiky a ochrany ovzduší, dlouhodobými aspekty rozvoje energetiky a ekonomickou efektivností podpor úspor energie.

Chapters of this book deal with various aspects of energy savings, utilization of renewable energy sources, connections between air protection and energy policies, long-term aspects of energy development, and economic effectiveness of support to energy savings.