Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

BIOMETAN hospodárné užití obnovitelných zdrojů energie

Publikace má za cíl shrnout fakta o biometanu a je určena k osvětové a informační činnosti převážně těm, kteří se zabývají výrobou bioplynu, ale i zájemcům
z řad odborné a laické veřejnosti.
Popisuje a propaguje ekologickou výrobu a provoz biometanu, který jako obnovitelný zdroj energie s nízkými uhlíkatými emisemi můžeme označit jako palivo budoucnosti. Uvádí jakými způsoby lze bioplyn čistit a upravovat, aby se dosáhlo požadovaných hodnot jednotlivých složek a tím byl biometan záměnný se zemním plynem.
Požadavky na kvalitu plynu se v jednotlivých evropských zemích mírně liší, lze je porovnávat i s ohledem na využití biometanu. Na příkladech projektů ze zahraničí lze ukázat, jak jsou projekty ekonomicky náročné a porovnat jednotlivé technologie.
Rok vydání:  2012
Stáhněte zde