Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÁ ROČENKA 2012

Oblast energetiky je jednou z nejdůležitějších oblastí i světové politiky, politická stabilita v oblastech zdrojů paliv ovlivňuje světové ceny paliv a následně i téměř všech produktů. Publikace obsahuje tabulky a grafy, ze kterých lze vyčíst, jaké jsou zásoby, těžba a spotřeba fosilních paliv, jaké je postavení obnovitelných zdrojů ve světě, jaká je spotřeba paliv a energie v jednotlivých zemích, světový energetický výhled. Na základě rozsáhlé databáze údajů lze reálně usuzovat na postavení české energetiky a českých společností ve světě. Světový pohled je nezbytný, neboť v energetice globalizace dosáhla nejvyšší úrovně.
Data v ročence jsou převzata z publikací a dokumentů Mezinárodní energetické agentury v Paříži, EUROSTAT, BP, ČSU, ERU a z dalších veřejně přístupných zdrojů. Výhled světové energetiky byl zpracován na základě veřejně přístupných dat Energy Information Administration, Office of Integrated Analysis and Forecasting, U.S. Department of Energy, Washington, DC a výhledu BP z ledna 2012. Údaje o OZE v České republice byly převzaty z MPO.
Publikace na cca 380 stranách obsahuje převážně tabulky a grafy, nejsou uváděny žádné komentáře, a tak si čtenáři mohou vytvořit svůj vlastní názor na postavení českých energetických oborů, společností a firem v konkurenčním prostředí v oblasti paliv a energií.
Rok vydání:  2012
Zdroj:  Spolupráce Ministerstva průmyslu a obchodu, Agentury ČSTZ, s.r.o. a společnosti VICONTE s.r.o.
Stáhněte zde