Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Zpráva o výpočtu nákladově optimálních úrovní minimálních požadavků na energetickou náročnost budov a prvků budov

Tato zpráva prezentuje výsledky nákladově optimalizačních výpočtů podle směrnice EP a Rady 2010/31/EU, o energetické náročnosti budov.
Směrnice mimo jiné přináší některé nové postupy, jak hodnotit správnost nastavení požadavků na energetickou náročnost budovy. Požaduje se nastavení parametrů pro zajištění dostatečně nízké energetické náročnosti tak, aby výsledný stav odpovídal snaze dosáhnout tzv. nákladově optimální úrovně. Tato úroveň pak je stanovena srovnávacím výpočtem variant, odpovídajících možným konstrukčním a technologickým řešením objektu s cílem najít ekonomicky optimální řešení pomocí referenčních budov, sloužících jako srovnávací objekty.
Výpočty, které potvrzují nákladovou optimálnost požadavků v této zprávě, vycházejí ze srovnání měrných celkových nákladů a měrných primárních energií skupin variant pro zvolené referenční budovy, pokrývající typově naprostou většinu objektů v České republice. Vymezení jednotlivých referenčních budov odpovídá případovým studiím, na nichž byl výpočet nákladového optima proveden. Výsledky výpočtů poukazují na naprosto reálnou možnost splnění požadavků daných nákladově optimálním řešením a tedy referenční budovou podle § 2 písm. a) vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov
Rok vydání:  2013
Stáhněte zde