Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Zavedení metody Top-down a Bottom-up do hodnocení velikosti úspor energie v ČR - příručka

Předložená příručka se zabývá schválenými přístupy k hodnocení velikosti úspor energie v souvislosti s cíli a jejich sledováním podle přijaté Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU o energetické účinnosti, o změně směrnic 2009/125/ES a 2010/30/EU a o zrušení směrnic 2004/8/ES a
2006/32/ES.
Příručka je určena všem, kdo se budou zabývat hodnocením úspor energie na centrální nebo odvětvové úrovni. Není určena k použití pro výpočet úspor energie z realizace konkrétního projektu u jednotlivých společností, firem, domácností, nebo jiných konečných spotřebitelů.
Rok vydání:  2012
Stáhněte zde