Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Šetrné budovy - náklady, výhody a hodnoty

Profesionální projektová studie, která se zabývá konkrétní situaci v České republice, kvantifikuje rozdíly v počátečních nákladech a krátkodobé i dlouhodobé hodnoty šetrných budov ve srovnání s běžnými postupy v regionu. Ze studie vyplývá, že developeři a majitelé si mohou dovolit realizovat šetrné projekty i v rámci stávajících rozpočtů, a že tyto projekty nabízejí velmi dobrý poměr ceny k užitné hodnotě.

Studie poskytuje seriózní srovnání kancelářské budovy postavené udržitelnějším 'šetrným' způsobem a výsledku běžné české praxe, přinést na trh inspiraci v mezidobí, než se začne realizovat více šetrných projektů a budou k dispozici přímé reálné údaje. Obecným cílem studie bylo přesně stanovit odhadované náklady stavby běžných typů šetrných budov ve srovnání se stavebními prostředky a postupy, které jsou v místě běžné. Situaci v České republice lze rozdělit do dvou hlavních kategorií: základní, minimalistické dodržování předpisů a vyšší standard osvědčené praxe, která je přijímána v národním i mezinárodním měřítku. Uvedené dvě kategorie nám poskytují vodítko ke třetímu typu - šetrným budovám - které jsou předmětem studie. Každý z navržených projektů a jejich příslušné analýzy nákladů představují realistické možné řešení, které se bude zpracovávat individuálně a výsledkem bude jednoduchá projektová zprava pro klienta, obsahující teoretické údaje, což odpovídá praxi na současném trhu v České republice.
Rok vydání:  2012
Stáhněte zde