Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Zpracování vzorového energetického auditu dle novely zákona č. 406/2000 Sb. pro průmyslový podnik

Vzorový energetický audit je zpracován na neexistující energetické hospodářství charakteru průmyslového výrobního závodu. Cílem tohoto vzoru je nastínit zpracovatelům energetického auditu požadovaný rozsah a obsah jednotlivých kapitol, které jsou definovány vyhláškou.
V úvodu každé kapitoly odstavce je uvedeno úplné paragrafové znění daného odstavce, popř. související přílohy dle vyhlášky a v další části kapitoly je provedeno vlastní zpracování.