Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Pravidla pro hospodárné užití energie

Cílem tohoto produktu je vymezit pravidla ve formě doporučení pro hospodárné užití energie v budově, která nepodléhá požadavkům na energetickou náročnost budovy podle zákona č. 406/2000 Sb., resp.ve znění novely tj. zákona č. 318/2012 Sb. Většina vyjmenovaných budov, které zákon vyjímá z povinnosti plnit požadavky na energetickou náročnost budov, spotřebovává energii v různé podobě a k různému účelu a množství. Přestože nejde z celospolečenského pohledu o rozhodující množství energie, je účelné hospodárně nakládat s energií i v těchto budovách a tak přispívat k udržitelnému rozvoji společnosti a zlepšování stávajícího stavu životního prostředí.
Rok vydání:  2012
Velikost:  5.3 MB
Zdroj:  Vít KLEIN, Ph.D.; vit.klein@volny.cz
Stáhněte zde