Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

ANALÝZA FONDU NEREZIDENČNÍCH BUDOV V ČESKÉ REPUBLICE A MOŽNOSTÍ ÚSPOR V NICH

Na modelu pro budovy ve stávajícím stavu jsou testována úsporná opatření ve formě renovace obálky budovy. Studie jednak analyzuje statistická data o budovách mimo rezidenční sektor a dále také reálné spotřeby energií v tomto sektoru. „Z druhé strany“ studie analyzuje vzorek dvaceti veřejných budov, u kterých pro dále na těchto případových studiích stanovuje možnosti úspor včetně jejich investiční náročnosti. V souvislosti se zákonnou povinností zpracování Průkazu energetické náročnosti podle vyhlášky 78/2013 Sb. pro tyto typy budovy lze v dohledné době předpokládat existenci tohoto dokumentu pro většinu budov tohoto sektoru. Ministerstvo průmyslu a obchodu rovněž předpokládá hromadný sběr dat z těchto Průkazů energetické náročnosti. Nasnadě je tedy následné využití rozsáhlé databáze o budovách pro získání podkladových informací ke stanovení potenciálu úspor. Tomuto využití však brání skutečnost, že způsob „standardizovaného“ výpočtu energetické náročnosti budovy zpravidla vede k výrazně vyšším hodnotám, nežli jsou hodnoty spotřeb reálných. Tato studie využívá výše uvedeného vzorku budov ke srovnání hodnoty spotřeb vypočtených podle aktuální metodiky vyhlášky 78/2013 Sb. se spotřebami reálnými (fakturovanými) a poskytuje tak klíčový údaj k budoucímu využití celé budoucí databáze sběru dat z Průkazů.
Rok vydání:  2014
Stáhněte zde