Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Možnosti růstu energetické účinnosti ve velkých výrobnách energie

Hlavním cílem práce je aktualizace analýzy současné energetické účinnosti při výrobě elektřiny a dodávkového tepla v České republice, se zaměřením na sektor uhelných výroben energie, které se rozhodujícím způsobem podílejí na výrobě elektřiny a dodávkového tepla. Současně s touto analýzou je hodnocena připravenost nástrojů, které mají vést ke zvýšení účinnosti energetických přeměn, cestou zvýšení podílu kombinované výroby elektřiny a tepla (KVET) na celkové výrobě elektřiny, při současném potlačení výroby elektřiny v kondenzačním cyklu. Těmito změnami sekundárně dojde i ke snížení spotřeby fosilních paliv a ke snížení emisí CO2 a škodlivých exhalací.
První část analýzy se zaměřuje na aktualizaci propočtů současné energetické účinnosti výroby elektřiny a dodávkového tepla v energetickém hospodářství ČR, vyráběných z uhlí, zemního plynu, jaderné energie a ze spalitelných OZE a odpadů, a to v letech 2009 až 2012.
V druhé části se analyzuje energetická účinnost výroby elektřiny a tepla v 55 velkých energetických výrobnách, spalujících černé a hnědé uhlí, a to účinnost přeměn při výrobě tepla, při výrobě elektrické energie a celková účinnost přeměn.
Rok vydání:  2014
Stáhněte zde