Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

PODPORA IMPLEMENTACE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU 2012/27/EU O ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI DO NÁRODNÍCH PODMÍNEK VE VZTAHU K APLIKACI ENERGETICKÝCH SLUŽEB

Poskytování energetických služeb metodou EPC obsahuje celý proces činností, které zahrnují energetickou analýzu, návrh projektu, instalaci zařízení, financování projektu, výcvik obsluhy a pravidelné sledování funkčnosti instalovaného zařízení. Firma energetických služeb dostává za své služby plně zaplaceno jen tehdy, přinese-li projekt smluvně sjednaný objem úspor energie.
Firma energetických služeb smluvně zaručí, že po dobu trvání obchodního vztahu bude dosaženo minimálně sjednané úrovně úspor energie a tím i uspořených provozních nákladů. Obvykle jde o projekty, při nichž jsou instalována opatření typu zavedení řízení spotřeby energie, regulace spotřeby energie a instalace dalších technologických zařízení.
Přínosem pro zákazníka je, že realizace energeticky úsporných opatření metodou EPC nevyžaduje z jeho strany žádné investiční náklady. Realizace projektu EPC nenarušuje tok hotovosti zákazníka a je tedy vhodná pro organizace s omezenými finančními možnostmi. Metoda EPC byla vyvinuta a je využitelná zejména pro organizace financované z veřejných zdrojů, protože tyto organizace mají svá organizační a rozpočtová specifika.