Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Nové technologie a aplikace tepelných čerpadel rozšiřující možnosti jejich uplatnění (nejen) v podmínkách ČR

Za rostoucím počtem instalací lze v prvé řadě hledat technologické inovace. Díky nim se nové modely stávají stále účinnějšími, výkonnějšími anebo umožňují docílit vyšších výstupních teplot ohřívaného média. Díky technologickému pokroku se rozšiřuje technický a ekonomický potenciál jejich možného uplatnění a tím se současně i rozšiřuje skupina potenciálních zákazníků. Vlivem rostoucí poptávky se snižují náklady výroby a klesá tedy i prodejní cena nových modelů TČ. O to více se tepelná čerpadla pro zákazníky stávají atraktivnějšími.
Podle zatím platného Národního akčního plánu ze srpna 2012 by se celkový instalovaný výkon tepelných čerpadel v zemi měl do roku 2020 de facto oproti roku 2013 zdvojnásobit a dosáhnout více než 1400 MW. Dlouhodobější horizont možného významu TČ v energetické bilanci země pak poskytuje připravovaná Aktualizace Státní energetické koncepce ČR, která předpokládá, že do roku 2040 výkon a výroba „obnovitelného tepla“ tepelnými čerpadly dosáhne více než 15 PJ/rok.
Rok vydání:  2014
Stáhněte zde