Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Metodika kontrol průkazů energetické náročnosti budov

Metodika kontrol může pomoci sjednotit, zkvalitnit a stabilizovat kvalitu průkazů a tím účinně zarazit negativní jevy spojené s jejich imitováním. Dosavadní trend k nesprávně zpracovaným průkazům tedy zvyšuje význam kontrolní činnosti dotčených orgánů státní správy pro tuto oblast, kterými jsou MPO a SEI.
Kromě nich může být v jednodušší podobě užitečná i pro stavební úřady, které zajišťují základní kontrolu průkazů jako součásti dokumentace při stavebním řízení o změnách dokončených budov v rámci své pravomoci prosazovat veřejný zájem na plnění vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby.
Dokument může být také vhodnou metodickou pomůckou pro činnost realitních kanceláří při zajišťování kvality zpracovaných průkazů pro potřeby prodejů a pronájmů budov.

Rok vydání:  2012
Stáhněte zde