Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

UČEBNICE ENERGETICKÉHO SPECIALISTY - KONTROLY ÚČINNOSTI KOTLŮ A ROZVODŮ TEPELNÉ ENERGIE

V praxi je vnímána kontrola kotlů a otopných soustav jako administrativní záležitost nařízená směrnicí evropské unie, která byla implementována do českého zákonodárství. Málokdo si však uvědomuje, že by se mělo jednat o účinný nástroj úspor energií. Původní nařízení se týkalo pouze kontrol kotlů a měla se zjišťovat jejich účinnost a radit uživatelům v otázce změn kotle či jeho seřízení. Rozšíření na otopnou soustavu má svoje opodstatnění, neboť i ta v mnohých případech ovlivňuje účinnost vytápění.
Především je nutné si uvědomit, že nesprávně navržená otopná soustava s nesprávným kotlem může znamenat velké energetické ztráty. Není to však otázka správného dimenzování velikosti otopných těles, ale jde o celý systém, který musí být regulovatelný v celém rozsahu své činnosti.

Rok vydání:  2015
Velikost:  7.9 MB
Stáhněte zde