Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

KLIMATOLOGICKÁ DATA 2014-2015

TATO PUBLIKACE OBSAHUJE:
• dlouhodobé průměry teplot a počet otopných dnů
• informace o klimatických podmínkách v předchozích obdobích vztažených k dlouhodobým průměrům
• hodnoty denních průměrných teplot za období 07/2014 až 06/2015
• informace o slunečním záření dle normy
• u jedné stanice v ČR denní hodnoty globálního záření za období 07/2014 až 06/2015
• související informace tak, aby uživatel mohl data používat pro svoji potřebu
Data jsou určena energetickým specialistům – auditorům, poradenským střediskům EKIS, energetickým konzultantům a expertům, vlastníkům budov, státní a místní správě, projektantům a podnikatelům.
Tato publikace navazuje obsahově na předchozí publikace podpořené v rámci programu EFEKT, které byly zpracovány různými subjekty, je však rozšířena o podstatnou část, kterou je globální sluneční záření, tedy energetický tok slunečního záření ve vlnové délce 0,285 až 2m. Význam slunečního záření, a to jak přímého slunečního svitu, tak i rozptýleného (difuzního) záření, na energetiku budov neustále roste a při současných tepelných izolacích jde již o nezanedbatelný vliv, což je ostatně demonstrováno dále.
Sluneční záření má vliv na energetiku budovy nejen v zimním období, ale u chlazených budov i v letním období. Zájemcům o využívání klimatologických údajů doporučujeme předchozí publikace, kde je podrobně rozebráno téma průměrných ročních teplot a jejich vliv na energetiku budovy.
Rok vydání:  2015
Velikost:  14.5 MB
Stáhněte zde