Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

TRH S ELEKTŘINOU - ÚVOD DO LIBERALIZOVANÉ ENERGETIKY

Liberalizace zásadně změnila role a aktéry v sektoru, vazby mezi jednotlivými hráči, podílejícími se na výrobě, přenosu, distribuci a dodávce elektřiny a dala vzniknout řadě nových institucí. Výsledkem je mizející role státu v tomto sektoru, závislost cen elektřiny na zahraničních a světových trzích a možnost podílet se na trhu s elektřinou ať již jako spotřebitel, či jako aktivní účastník trhu na straně výrobce, obchodníka či některé z tržních institucí. Původně jednoduché vztahy, kdy jeden subjekt zodpovídal za cestu elektřiny od výrobce ke spotřebiteli a za její dodávku včetně její spolehlivosti a kvality, se staly mnohem složitějšími a znalost tohoto prostředí, fungování trhu a schopnost orientace na něm se stává nutností pro velké množství lidí pracujících v energetice a výhodou pro mnohem širší okruh spotřebitelů, kteří mohou díky znalostem ovlivnit svůj stále rostoucí účet za energie.
Rok vydání:  2015
Velikost:  14.5 MB
Stáhněte zde