Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

TRH S PLYNEM - ÚVOD DO LIBERALIZOVANÉ ENERGETIKY

Liberalizace zásadně změnila role a aktéry v sektoru, vazby mezi jednotlivými hráči, podílejícími se na výrobě, přenosu a přepravě, distribuci a dodávce elektřiny a plynu a dala vzniknout řadě nových institucí. Výsledkem je mizející role státu v tomto sektoru, závislost cen elektřiny a plynu na zahraničních a světových trzích a možnost podílet se na trhu s elektřinou a plynem ať již jako spotřebitel, či jako aktivní účastník trhu na straně výrobce, obchodníka či některé z tržních institucí. Původně jednoduché vztahy, kdy jeden subjekt zodpovídal za cestu elektřiny a plynu od výrobce ke spotřebiteli a za jejich dodávku včetně jejich spolehlivosti a kvality, se stala mnohem složitější a znalost tohoto prostředí, fungování trhu a schopnost orientace na něm se stává nutností pro velké množství lidí pracujících v energetice a výhodou pro mnohem širší okruh spotřebitelů, kteří mohou díky znalostem ovlivnit svůj stále rostoucí účet za energie.
Rok vydání:  2015
Velikost:  13.7 MB
Stáhněte zde