Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Opatření proti energetické chudobě v ČR

V České republice a v celé Evropě se poslední dobou stále více rozvíjí téma energetické chudoby. V průběhu let se neustále zvyšuje komfort v domácnostech, zvyšují se počty spotřebičů, vyžaduje se stálá tepelná pohoda, požadavky na vytápění, chlazení a úpravy vzduchu, čímž potřeba energie v domácnostech neustále roste a společně s neustále se zvyšující cenou energie rostou i výdaje domácností. To sebou nese i vzrůstající nároky na spotřebu energie a ekonomickou sílu domácností. Ekonomicky slabší domácnosti pak mají výrazně větší šanci dostat se na úroveň energeticky chudých.
Hlavním cílem studie je návrh možných opatření proti energetické chudobě v ČR, a to včetně návrhu programu podpory, nebo modifikace stávajícího, tak aby přispěl k redukci energetické chudoby, která se stává stále naléhavějším tématem.
Očekávané výsledky by měly napomoci ČR především při implementaci budoucích legislativních požadavků EU na národní úrovni. Lze předpokládat, že požadavky na redukci dopadů energetické chudoby se objeví zejména s připravovanými novými verzemi směrnic EED a EPBD.
Rok vydání:  2016
Velikost:  3 MB
Zdroj:  SEVEN
Stáhněte zde