Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Metodika tvorby územních energetických koncepcí

Metodická příručka pro zpracování územních energetických koncepcí, která je určena pro všechny, jejichž odpovědností či
zájmem je úspěšný a harmonický rozvoj regionu, města či obce v oblasti zásobování a užití paliv a energie. Jejím cílem je uchránit vás před nadbytečnými informacemi z oblasti teorie zpracování ÚEK a pomoci vám při jejím pořizování a následném prosazování v praxi.
Rok vydání:  1999
Velikost:  0 kB
Stáhněte zde