Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Rostliny pro energetické účely

Publikace seznamuje čtenáře s rostlinami vhodnými pro cílené pěstování k energetickým účelům, s možností jejich následného využívání pro přímé spalování. Jednotlivé druhy rostlin jsou rozděleny do skupin, na jednoleté a víceleté, či vytrvalé. Jsou zde uvedeny veškeré dosud známé druhy, i když není ještě u všech dokonale vypracována jejich pěstitelská technologie, neboť i tyto dílčí poznatky jsou důležitými podklady pro další nezbytné doplňování zkušeností v zájmu urychleného rozvoje „fytoenergetiky“.
Rok vydání:  1999
Velikost:  0 kB
Zdroj:  Vlasta Petříková
Stáhněte zde