Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Uplatnění metody integrovaného plánování zdrojů v územních energetických koncepcích

Publikace určená pracovníkům krajských, okresních a municipálních úřadů v orientaci v této problematice a seznámit je s filozofií metody IRP a jejího praktického uplatnění při tvorbě územní energetické koncepce .
Rok vydání:  2000
Velikost:  0 kB
Zdroj:  Miroslav Mareš, Roman Povýšil, Michal Doležal, Milan Svoboda
Stáhněte zde