Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Komplexní hodnocení variant zásobování územních obvodů energií

Komplexní vyhodnocení variant rozvoje územního energetického systému je složitý rozhodovací proces o optimální variantě budoucího způsobu výroby , distribuce a užití energie v územním obvodu.Toto komplexní hodnocení zahrnuje rozhodování pomocí více kritérií respektujících zejména ekologické a ekonomické cíle. Výběr dílčích rozhodovacích kritérií vychází z cílů státní ekologické a energetické koncepce a cílů pořizovatele ÚEK.
Rok vydání:  2000
Velikost:  0 kB
Zdroj:  Roman Povýšil a Miroslav Mareš
Stáhněte zde