Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Externality úspor energií

Účelem práce bylo zhodnotit přínos realizace realizovaných projektů úspory paliv a energie z hlediska jejich přínosu k ochraně životního prostředí. Byl vybrán soubor 13 projektů realizovaných v letech 1997 až 1999. Z tohoto souboru bylo vytipováno 9 „technologií“ úspor paliv a energie a hodnocena jejich ekologická efektivnost cestou úspory tzv. externalit.
Rok vydání:  2000
Velikost:  0 kB
Stáhněte zde