Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Problematika EPC z pohledu zadavatele

Jak dokumentuje tato publikace, pečlivost, důslednost a technická/legislativní bezchybnost v období přípravy VZ na EPC je klíčová pro celkový úspěch projektu. Dosažené výsledky již realizovaných projektů potvrzují, že se důraz na kvalitu ve všech etapách přípravy a realizace projektů EPC vyplácí a projekty nezřídka generují překvapivě vysoké úspory provozních nákladů s rozumně krátkou dobou návratnosti vložených investic.
Publikace předává pohled a zkušenosti zadavatele pro realizaci projektů EPC, autor se domnívá, že touto formou v České republice dosud nebyly prezentovány, a tudíž by mohly do problematiky investic do energetického hospodářství budov formou zaručené úspory vnést zcela nové světlo. Uvedený textový a obrazový materiál by měl pomoci zadavateli ušetřit čas a objevovat námi poznané skutečnosti.

Rok vydání:  2017
Velikost:  1.7 MB
Stáhněte zde