Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Certifikace energetických úspor a služeb – a možnosti zavedení v podmínkách České republiky

Tato schémata dnes v různých obdobách využívá několik zemí Evropské unie i mimo ni a publikace některé z nich v první části blíže představuje.
Druhá část publikace se pak s vědomím českých specifik snaží o návrh obdobného systému pro naše podmínky. Nejdříve předkládá návrh certifikace projektů energetických služeb se zaručeným výsledkem („EPC“), na který naváže certifikace pro poskytovatele této služby (firmy „ESCO“).
Základem je certifikace EPC projektů, navrhováno je pro ně zavést kritéria, která byla definována v rámci nyní probíhajícího evropského projektu QualitEE. Certifikace firem ESCO by pak byla především založena na existenci dostatečného počtu úspěšně certifikovaných projektů EPC, což spolu s dalšími požadavky zajistí, že certifikovány budou jen skutečně kvalifikovaní poskytovatelé energetických služeb.
Součástí publikace (jako její příloha) je i přehled aplikovatelných metodik vykazování úspor energie a seznam typických úsporných opatření (katalog aktivit).
Rok vydání:  2017
Velikost:  2.4 MB
Stáhněte zde