Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Energeticky vědomá rekonstrukce systémů TZB v bytových domech

Rozsah minimálních podkladů pro zahájení realizace. Návrh a postupy pro dosažení funkčních vlastností a bezpečného užívání ve vazbě na novou potřebu tepla po celkovém či dílčím zateplení objektu. Vše v úzké vazbě na ekonomiku projektu, dobu životnosti a náklady na údržbu. Uvedení příkladů konkrétních řešení. Principy a nástroje zavedení procesu energetického managementu v oblasti správy a provozu bytových domů.
Rok vydání:  2017
Velikost:  12.5 MB
Zdroj:  TZB-info
Stáhněte zde