Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Vývoj energetiky za podmínky naplňování cílů energetické náročnosti

Jednotlivé kapitoly se zaměřují na celou problematiku z teoretického i praktického úhlu pohledu. V první části je čtenář uveden do problematiky energetické závislosti a důležitosti energetického sektoru pro moderní společnost. Druhá kapitola popisuje různé motivace pro aplikaci úspor. Následně je vymezen současný stav energetické náročnosti České republiky pomocí různých kritérií. Čtvrtá kapitola seznamuje čtenáře s nynějším legislativním prostředím v oblasti energetické účinnosti. Pátá kapitola pak detailně představuje jednotlivá úsporná opatření, jejich životnost a návratnost. Následně je v další kapitole uveden vliv těchto opatření na poptávku po elektřině a plynu. Sedmá kapitola kvantifikuje možný dopad aplikace úspor na životní prostředí. Výsledky studie je nutno vnímat v jejím kontextu a s ohledem na časovou i finanční dotaci, tedy jako indikativní a vyzývající na mnoha místech k podrobné analýze a další diskuzi.
Rok vydání:  2017
Velikost:  1.5 MB
Stáhněte zde