Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Zpráva o stavu energeticky úsporného stavebnictví a doporučení pro monitorování plnění strategie renovace budov

Vzhledem k tomu, že neexistuje jednoduchý způsob monitoringu těchto dat na státní úrovni, publikace shrnuje dostupné údaje v databázích (ČSÚ, MPO, CÚZK) a předkládá doporučení pro jejich doplnění a provázání, tak aby plnění strategie renovace budov mohlo být pravidelně sledováno přímo z vlastních údajů státní správy.
Rok vydání:  2017
Velikost:  5.6 MB
Stáhněte zde