Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Návrh opatření pro zajištění plnění požadavků zákona o hospodaření energií a adaptace budov na změnu klimatu

Cílem projektu bylo zmonitorovat a připravit doporučení pro odstranění administrativních bariér pro naplňování požadavků EPBD transponovaných v zákoně o hospodaření energií při aplikaci stavebního zákona v praxi. .
Z diskuzí vyplynulo, že je třeba tyto požadavky zviditelnit v právních úpravách, které úředních stavebního úřadu běžně používá, a tím je stavební zákon a jeho vyhlášky o technických požadavcích na stavby a o dokumentaci staveb. Byly přípraveny návrhy na úpravu stavebního zákona (č. 183/2006 Sb.), vyhlášky o technických požadavcích na stavby (č. 268/2009 Sb.) a vyhlášky o dokumentaci staveb (č. 499/2006 Sb.).
Úprava stavebního zákona se týkají zejména sesouladění pojmů se zákonem o hospodaření energií a zjednodušení požadovaného ohlášení stavby v případě větší změny dokončené budovy (kde je ale předpoklad, že to povede k vyšší reálné vymahatelnosti).
Úprava následných vyhlášek opět zpřesňuje požadavky tak, aby byly přehledné, zejména pro projektanty a přesněji formulované. Jako související doplnění byl zpracován návrh úprav vyhlášky o energetické náročnosti budov (č. 78/2013 Sb.), který si klade za cíl opět zpřesnit metodiku hodnocení energetické náročnosti a tím zvýšit její kontrolovatelnost (zejména kvality zpracování průkazů energetické náročnosti na SEI).
Rok vydání:  2016
Velikost:  1.9 MB
Stáhněte zde