Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Integrovaná prevence a omezování znečištění (IPPC)

Tento materiál seznamuje s principy integrované prevence a omezování znečištění a popisuje s tím spojené energetické aspekty.
Rok vydání:  2000
Velikost:  0 kB
Zdroj:  March Consulting, spol. s r. o.
Stáhněte zde